NORICA ISAC, Celor neiubiţi / Ai non amati (Traduzione dal rumeno di George Nina Elian)


celor neiubiţi

iartă feţele ascunse
ale gurilor asasine

(s-ar putea ca lumina
să cadă pe chipuri cunoscute
şi nu vei mai avea timp de iertare
vei muri de durerea neiubirii lor)

actele lor de vânzare
te-au descompus
în bucăţi
şi umblai putrezind prin lume
căutându-ţi casa… tu

melc strivit sub propria-i cochilie

 

ai non amati

perdona le facce nascoste
delle bocche assassine

(la luce potrebbe
cadere su volti familiari
e non avrai più tempo per perdonare
morirai dal dolore del loro non-amore)

i loro atti di vendita
ti hanno decomposto
a pezzi
e girovagavi marcendo per il mondo
cercando la tua casa… tu

lumaca schiacciata sotto il suo stesso guscio

 

*

 

timpul vişinelor

mama
face dulceaţă de vişine
o dulce speranţă
ca o poartă încă deschisă
pentru atunci
când nu va mai fi cine
să le culeagă
şi voi dori ca din nou
să mă chemi acasă
pentru că nu-ţi este bine
şi vrei să mă vezi

o dulce speranţă
ca o mângâiere
lăsată testament
pentru când nu vei mai fi

 

il tempo delle visciole

mia madre
sta preparando la marmellata di visciole
una dolce speranza
come un cancello ancora aperto
per quel tempo
quando non ci sarà più nessuno
a raccoglierle
e mi piacerà di nuovo
che tu mi chiamassi a casa
perché non stai bene
e vuoi vedermi

una dolce speranza
come un conforto
lasciato come testamento
per quando non ci sarai più

 

*

 

bună dimineața, octombrie!

o noapte cuminte de indigo
așezat între oameni și Dumnezeu
de-acolo de sus
degetele îngerilor scriu vise albe
pe somnul oamenilor
o insomniacă mai caută omul din lună
pe vârful mesteacănului
dar luna s-a învelit în indigo
mișcând zodiile celeste
stelele ard alunecând spre ziuă…

bună dimineața, octombrie!
ochii insomniacei
i-ai împrospătat alb
cu brumă

 

buongiorno, ottobre!

una notte calma di indaco
messo tra la gente e Dio
da lì da sopra
le dita degli angeli scrivono sogni bianchi
sul sonno della gente
una donna insonne sta ancora cercando l’uomo dalla luna
sulla cima della betulla
ma la luna si è avvolta nell’indaco
facendo muovere i segni celesti
le stelle bruciano scivolando verso l’alba…

buongiorno, ottobre!
gli occhi della donna insonne
gli hai fatto rivivere in bianco
di brina

 

*

 

ceasuri

mi-am reparat singură ceasul fără a cunoaște funcțiile componentelor
și mi-a crescut inima de-această fericită-ntâmplare,
iar părul se-ndesise și se-ntărise în rădăcini
n-am mai putut traversa incognito și nepăsătoare timpul

se strângeau lângă mine umbre purtând în mâini ceasuri stricate şi ceasuri cu piese lipsă
să le repar ca o ceasornicăreasă profesionistă
dar nu știam ce să fac cu ceasurile lor, îndeosebi cu cele cu piese lipsă
și-atunci le-am reamintit un proces atât de simplu, dar străvechi,
de reparare şi recuperare,
încât le-a scăpat din vedere conexiunea între genunchii căzuți pe pământ şi mâna cu ceasul întinsă spre cer

o fericită, întâmplătoare reparare de ceas

 

orologi

ho riparato da sola il mio orologio senza conoscere le funzioni dei componenti
e questa felice casualità mi ha fatto bene al cuore,
i capelli erano diventati fitti e le loro radici si erano rinforzate
non ho potuto più attraversare in incognito e indifferente il tempo

si riunivano al mio fianco ombre portando orologi rotti e orologi con pezzi mancanti
perché io li ripari proprio come una orologiaia professionista
ma non sapevo cosa fare con i loro orologi, specialmente quelli con pezzi mancanti
e allora ho ricordato loro un processo così semplice ma antico,
di riparazione e recupero,
affinché hanno perso di vista la connessione tra le ginocchia cadute a terra e
la mano con l’orologio, tesa verso il cielo

una felice e casuale riparazione d’orologio

 

*

 

tu, fii bine

fii bine,
e încă noapte
o fetiță, fără chibrituri, își duce de mână
păpușa stricată
pe strada curată pe care niciodată nu a trecut
s-a rătăcit dar nu caută drumul spre casă
copacii sunt uriași buni ce-i ascund firul de sânge prelins pe mașina de epocă, albă
din halatele albe căzute sub roți
se ridică un tânăr ce mai vrea să trăiască
și țipătul lui nu se-aude
se prelinge peste halatele albe și cade

câinii sar gardul
troscotul crud îmbătrânește subit
sub labele lor
fetița se-nvârte în cerc cu păpușa la piept
dansează…
vântul scutură crengile
și cade ploaie de frunze s-o acopere
câinele mare și negru în asalt
culcă gardul, smulge troscotul verde
nu mai cad frunze
lumina picură galbenă în părul albit
al fetiței cu păpușa stricată de mână
ce nu mai dansează

fii bine,
s-a făcut dimineață.

 

tu, stia bene

stia bene,
è ancora notte
una bambina, senza fiammiferi, conduce per mano
la sua bambola danneggiata
sulla strada pulita che non ha mai fatto
si è persa, ma non sta cercando la strada di casa
gli alberi sono giganti buoni che nascondono il suo filo di sangue colato sull’auto d’epoca, bianca
dai camici bianchi caduti sotto le ruote
si alza un giovane che vuole continuare a vivere
e il suo grido non si sente
scorre sui camici bianchi e cade

i cani saltano il recinto
la corregiola verde invecchia all’improvviso
sotto le loro zampe
la bambina gira in cerchio con una bambola sul petto
e balla…
il vento scuote i rami
e cade una pioggia di foglie per coprirla
nell’assalto il cane grosso e nero
distrugge il recinto strappa la corregiola verde
le foglie non cadono più
la luce gocciola gialla nei capelli diventati bianchi
della bambina che conduce per mano la bambola danneggiata
la bambina che non balla più

stia bene, tu
il mattino è arrivato.

 

*

 

ave roma

evident nu sunt o fiică a nordului
sau tocmai că sunt
căldura ta mă seduce
heeei roma!
te salut trăgând cum mă ştii aceeaşi valiză
ia-mă la braţ sau stai să-mi trag sufletul îmbrăţişând partea vie din tine
nu am uitat câte stări mi-ai trecut peste
legile firii şi totuşi…

uite-mă cum plâng în inima gării
ca o fericire dulce de copil sărac regăsită
eheeei roma!
uite că viaţa aseară mi-a dizlocat un genunchi îndoit nişte şale
şi n-am plâns, doar mi-am tras nişte palme
heeei roma!

uite că viaţa aseară mi-a dizlocat un genunchi îndoit nişte şale
şi n-am plâns, doar mi-am tras nişte palme
heeei roma!
mi-e un dor de amicii de altădată
ciao lu, sam!
mi-e dor de filosofia noastră de cartier
unde nietzsche şi dumnezeu intrau laolaltă

eheeei şi ce pătimaş ne băteam în argumente până la pumnii în masă
ce meci de cuvinte şi ce îngheţată ne asortam la gelateria din centru…
ehei, roma!
e cald şi acasă cu tine
mi-e bine

 

ave roma

ovviamente non sono una figlia del nord
o proprio perché lo sono
il tuo calore mi seduce
eeehi roma!
ti saluto trascinando con me come già lo sai la stessa valigia
prendimi il braccio e portami via o fermati perché io possa riprendere fiato abbracciando la parte vivente di te
non ho dimenticato quanti stati impossibili
mi hai fatto attraversare e pure…

guarda come piango nel cuore della stazione
come una ritrovata dolce felicità di un bambino povero
eeehi roma!
ecco, ieri sera la vita mi ha lussato un ginocchio piegato la schiena
e non ho pianto, soltanto mi ho schiaffeggiato eeehi roma!
mi mancano tanto gli amici di tanti anni fa
ciao lu, sam!
mi manca la nostra filosofia di quartiere
in cui nietzsche e dio entravano insieme
eeehi e quanto eravamo appassionati nel duello degli argomenti finché sbattevamo i pugni sul tavolo
che partita di parole e che gelato provavamo alla gelateria del centro…
eeehi, roma!
fa caldo e a casa con te
sto bene

 

*

 

iris

sunt zile prinse-ntr-o plasmă primordială
o grijă ancestrală pentru
implacabilul curs al vieții
pipăi cu ochii cochilia plină de mine în care nu mai am loc
refluxul a purtat toată apa la celălalt pol
și n-a mai crescut spirala casei
pereții s-au decalcifiat
de sete
pe-alocuri s-au spart
şi-aș putea –
de-aș putea –
străpunge plasma zilei cu cornul
s-adun cu pupila culoare
din zări și din soare
să-mi crească în jurul ei
ca o pleoapă
o floare
de iris

 

iris

ci sono giorni intrappolati in un plasma primordiale
una cura ancestrale per
l’implacabile corso della vita
palpi con gli occhi il guscio pieno di me dove per me non c’è più posto
il riflusso ha portato tutta l’acqua all’altro polo
e la spirale della casa non è aumentata più
le pareti sono state decalcificate
di sete
in alcuni punti si sono rotti
e potrei –
se potessi –
penetrare il plasma del giorno con il corno
raccogliere con la pupilla il colore

dagli orizzonti e dal sole
e poi crescere per me intorno a lei
come una palpebra
un fiore
di iris

 

*

 

crescendo

locul meu este (întotdeauna) departe de unde

mă aflu (întotdeauna) mă aflu pe-un loc uzurpat
nu mă cheamă, dar mă așteaptă (întotdeauna)
pe colțul acelei table cu pătrate alb-negre
în care
singurul avantaj îmi rămâne (întotdeauna)
surpriza mutărilor
într-o partidă
cu mai mulți jucători

locul meu este (întotdeauna) departe

de unde mă aflu

și se profilează – după fiecare șah-mat crescând
o entitate palpabilă și rațională

 

crescendo

il mio posto è (sempre) lontano da dove
mi trovo (sempre) mi trovo in un posto usurpato
non mi sta chiamando, ma mi sta aspettando
(sempre)
nell’angolo di quel tavolo con quadrati bianconeri
in cui
l’unico vantaggio che mi rimane (sempre)
è la sorpresa delle mosse
in una partita
con più giocatori

il mio posto è (sempre) lontano da
dove mi trovo

e si profila – dopo ciascuno scacco matto – crescendo
un’entità palpabile e razionale


Biografia di Norica Isac

Biografia di George Nina Elian


 

/ 5
Grazie per aver votato!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.